Πολλές φορές έχουμε χαραμίσει  τον χρόνο μας για να κάνουμε στην ουσία κάτι πολύ απλό αλλά μας φαντάζει πολύ δύσκολο.

Με το παρακάτω video θα καταλάβετε αμέσως πια είναι η λογική στην ευθυγράμμιση του τάπητα ενός ηλεκτρικού διαδρόμου.

Στην ουσία αποτελείτε από δύο ράουλα ένα εμπρός και ένα πίσω τα οποία θα πρέπει να είναι πάντα παράλληλα για να γυρνάει στην ευθεία ο ιμάντας του διαδρόμου!

Είναι πολύ βασικό για την σωστή λειτουργία του Διαδρόμου να είναι σε σωστή θέση το ταπέτο και να έχει την σωστή λίπανση όποτε χρειάζεται ( συνήθως κάθε 40-50 ώρες λειτουργίας ).