Menu
Your Cart

Όροι Χρήσης - Εγγύησης

Με κάθε παραγγελία σας μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικός αποδέχεστε ότι γνωρίζετε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν με την Powerforce.gr θα υπόκεινται στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και μόνον. Η Power Force Fitness EE έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο.

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, και η πολιτική η οποία περιλαμβάνεται σε αυτούς, θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και την Powerforce.gr. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.
Η Powerforce.gr σας εγγυάται ασφαλείς συναλλαγές κατά την σύνδεση σας μέσω κρυπτογράφησης στα 128bit. Η κρυπτογράφηση που κρύβεται πίσω από το πιστοποιητικό SSL, επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο. Κατά τη διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών, στοιχεία σύνδεσης login, (username & password). Οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται, ώστε να μη μπορεί μία τρίτη πηγή να τις υποκλέψει ή να τις διαβάσει. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο και διασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα υποκλοπής, αλλοίωσης ή πλαστογράφησής τους.
Με κάθε παραγγελία σας μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικός συμφωνείται ρητά ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου https://powerforce.gr ότι γνωρίζετε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν με την Powerforce.gr θα υπόκεινται στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και μόνον.
Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, και η πολιτική η οποία περιλαμβάνεται σε αυτούς, θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και την Powerforce.gr. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

      Για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων στην επιχείρηση με την επωνυμία: Power Force Fitness Ε.Ε,  Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο ειδών Άθλησης & Διαφόρων άλλων ειδών με έδρα την Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 292, Καλλιθέα 176 75, Ν. Αττικής και με ΑΦΜ 800785439 ΔΟΥ Καλλιθέας με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 140858501000  Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του κινητού  σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.)

  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».

 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

   Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του powerforce.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων.

 • ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

   To service παρέχεται δωρεάν (εντός εγγύησης) στο χώρο της αντιπροσωπείας. Για εργασίες εντός εγγύησης : ανταλλακτικά & εργασία χωρίς επιβάρυνση πάντα στο χώρο της αντιπροσωπείας. Για εργασίες στο χώρο του πελάτη και εντός και εκτός εγγύησης (Η επίσκεψη χρεώνεται βάσει τιμοκαταλόγου αντιπροσωπείας) Για εργασίες εκτός εγγύησης: χρέωση ανταλλακτικών, εργασίας και επίσκεψης κατόπιν συνεννόησης.

    Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service-επισκευής της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service-επισκευής από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο, επιβαρύνουν τον πελάτη.

 • ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

   Η Power Force καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Όσο κι αν προσπαθούμε να το αποφύγουμε, σε μερικές περιπτώσεις οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας είναι  πιθανό να περιέχουν ανακρίβειες ή να είναι ελλιπείς. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να αλλάξουμε τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 Τα προϊόντα που πωλούνται από την Ιστοσελίδα μας έχουν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια. όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αποστέλνονται - παραλαμβάνονται  με απόδειξη λιανικής πώλησης ή με τιμολόγιο.

Η Power Force ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της.
Ωστόσο, αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.
Κατά την πώληση, η Power Force βάση του παρόντος  ενημερώνει τον καταναλωτή βάση του νόμου του νόμου 4177/2013 Άρθρο 5  (ΦΕΚ 173 Α’/8-8-2013) για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του και  ορίζετε από (1 ) χρόνο έως και (5) χρόνια μετά την αγορά, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, ωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Προϊόντα που διαθέτουν εφαρμογές τρίτων πχ. kinomap, fitshow και άλλες δεν μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη - εγγύηση ορθής λειτουργίας καθώς είναι λογισμικά τρίτων και δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά.

Όλα  τα  όργανα γυμναστικής είναι για οικιακή χρήση εκτός από αυτά που αναγράφουν ότι είναι για επαγγελματική ή ημι-επαγγελματική χρήση. Οικιακή χρήση σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να ξεπερνά  την εβδομάδα τις 4 - 6 ώρες χρήσης. Η ημι-επαγγελματική χρήση σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να ξεπερνά της 10 ώρες χρήσης εβδομαδιαίος,  εξαιρούνται προϊόντα που ο κατασκευαστής δίνει περισσότερο χρόνο λειτουργίας την εβδομάδα . Οι ενδείξεις όλων των οργάνων γυμναστικής είναι κατά προσέγγιση και δεν απεικονίζουν τα δεδομένα με ακρίβεια. 

Επίσης  η Power Force  δεν παρέχει καμία εγγύηση  για προϊόντα άλλων προμηθευτών και όχι δική της εισαγωγής και δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα της. Η σχετική ευθύνη-εγγύηση βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.

 

 • ΠΩΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΥ

 Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει να κάνει παράδοση των προϊόντων μας με (COURIER ή METAΦΟΡΙΚΗ) και καλύπτει όλη την Ελλάδα.
Σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές οι μεταφορικές εταιρίες δεν κάνουν παράδοση κατ' οίκον οπότε θα χρειαστεί να παραλάβετε την παραγγελία σας από το υποκατάστημα τους κοντά στην περιοχή σας, ύστερα από δική τους ειδοποίηση. Η παράδοση μεγάλου όγκου-βάρους προϊόντων γίνεται επί πεζοδρομίου.
Υπάρχει δυνατότητα Δωρεάν να αποστείλουμε την παραγγελία σας σε Πρακτορείο των Αθηνών της επιλογής σας. Σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνετε το κόστος της μεταφοράς στην έδρα σας και Δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή.
Επίσης μπορείτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας να γίνει παράδοση - συναρμολόγηση  στον χώρο που θέλετε με επιπλέον χρέωση. (πχ. Σαλόνι- όροφο-  κ.α.λ) * Ισχύει μόνο για Αθήνα & γύρω περιοχές.
Όλα τα Όργανα Γυμναστικής  παραδίδονται επί πεζοδρομίου  στην εργοστασιακή τους συσκευασία
 Στην περίπτωση που στην περιοχή σας δεν υπάρχει πρόσβαση για παράδοση μέσω COURIER ή METAΦΟΡΙΚΗ τότε η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την παράδοση.
 
      - Εάν επιθυμείτε  Μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα μας και από το κατάστημα μας που βρίσκετε επί της οδού Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 292, Καλλιθέα 176 75, Ν. Αττικής 

     *  Πριν από κάθε παραλαβή από το κατάστημα θα πρέπει να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που θέλετε να παραλάβετε.


 • Όροι για παραγγελίες με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή

 

  Για παραγγελίες που γίνονται με αντικαταβολή ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό που αναγράφεται στην εκάστοτε παραγγελία-απόδειξη λιανικής. Όλες οι παραγγελίες επιβεβαιώνονται τηλεφωνικά πριν την αποστολή του ή μέσω E-mail. Παραγγελίες που δεν επιβεβαιώνονται ακυρώνονται αυτόματα μετά από 48 ώρες.

Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη μπορεί να γίνει μέσω e-mail και τηλεφωνικός ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ΔΕΝ έχει αποσταλεί ακόμη η παραγγελία

Ακύρωση της παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη από την αποστολή της μέχρι την παράδοσή της δεν επιτρέπεται, σε αντίθετη δε περίπτωση ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στην Power Force Fitness EE  Κάθε ζημία που αυτή υποστεί εξαιτίας της ακύρωσης όπως τα έξοδα αποστολής , αποθήκευσης.

Άρνηση παραλαβής από μέρους του πελάτη  υπεισέρχεται στους όρους και κυρώσεις που αφορούν τις παραγγελίες με αντικαταβολή. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 • ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

  Απαγορεύεται η επίσκεψη/χρήση του web site της Εταιρείας Power Force.gr από επισκέπτη/χρήστη κάτω των 18 ετών χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο web site της Εταιρείας και αφορούν την ίδια, τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες διατίθενται "ως έχουν", χωρίς καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας και ποιότητας. Ο Επισκέπτης/Χρήστης χρησιμοποιεί το web site της Εταιρείας με δική του ευθύνη. H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα παροχή των παραπάνω υπηρεσιών και περιεχομένων, και την εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας του υλικού της. η αποστολή, αναδημοσίευση με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι εμπιστευτικό, ή για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Power Force ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου. Οι ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα αποδέχονται ότι τα προϊόντα που αγοράζουν  μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.powerforce.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική οικιακή  χρήση.

 •   ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

  Επιστροφές αγαθών  βάση νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’/8-8-2013) μέρος β άρθρο (9)
Σε κάθε αγορά μέσω internet  ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση-συσκευασία  χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή κατά τα ανωτέρω, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο  καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, κοινοποιεί το γεγονός αυτό εγγράφως ή με email ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο ο αποδέκτης έχει πρόσβαση. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές εάν δεν πληρούνται τα παραπάνω.

 • Ειδικοί όροι επιστροφών για τα έπιπλα

Πριν ξεκινήσετε την συναρμολόγηση των επίπλων  βεβαιωθείτε ότι όλα τα κομμάτια είναι σε άριστη κατάσταση, δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν συναρμολογηθεί.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ  70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Η Power Force διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών-χρήσης-εγγύησης που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 • Ακύρωση  παραγγελίας

Σε περίπτωση ακύρωσης με υπαιτιότητα του πελάτη όπου το προϊόν έχει γίνει παραγγελία ή ο πελάτης ακυρώνει προκαθορισμένο ραντεβού υπάρχει περίπτωση χρέωσης Διαχείρισης - μεταφορικών από 15,00€ έως και 90,00€.

Σε περίπτωση ακύρωσης συναλλαγής με κάρτα σε δόσεις η επιστροφή γίνετε αναλόγως το πιστωτικό ίδρυμα υπάρχει περίπτωση και μήνα μήνα.